TDC – Ubegrænset Samarbejde

Director: Kristian Ussing Andersen
Dop: Wolfgang Lienbacher, Juan Mayer, Nikolaj Jungersen og Jonas Møller Christensen.
Produktion: NC Sixhøj