Stor Som En Sol – Minds of 99

Director: Kasper Kiertzner
DOP: Kasper Kiertzner, Nikolaj Jungersen & Jonas Møller Christensen
Producer: Jon Bager
Exec. Prod.: Kristian Ussing